RPH


HARI                                              :KHAMIS
TARIKH                                         :17 NOVEMBER 2011
MASA                                            :8.45-9.15 PAGI
TAHUN                                          :3 MAWAR MERAH
BILANGAN PELAJAR                 :36 ORANG
MATA PELAJARAN                    :PENDIDIKAN ISLAM
TAJUK                                           :JENIS-JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA
HASIL PEMBELAJARAN           :DI AKHIR PENGAJARAN, MURID DAPAT:

                  1.      MENYATAKAN MAKSUD NAJIS
                  2.      MENERANGKAN JENIS-JENIS NAJIS
                  3.      MEMBEZAKAN ANTARA JENIS-JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA
                  4.      MENGANALISA MENGAPA AIR YANG BERWARNA TIDAK BOLEH                           DIGUNAKAN UNTUK MENYUCIKAN    NAJIS.

KAEDAH PEMBELAJARAN       : PEMBELAJARAN MASTERI, PEMBELAJARAN
                                                           KOOPERATIF DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL.
ALAT BANTU MENGAJAR          :GAMBAR,KERTAS,PEN.
NILAI                                                :MENJAGA KEBERSIHAN DIRI DAN BERSYUKUR.
KBKK                                              :BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF.
PENGETAHUAN SEDIA ADA     :MURID SENTIASA DILATIH UNTUK MENYUCIKAN DIRI DI
                                                           RUMAH ATAU DI SESUATU TEMPAT.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH/MASA/
ISI PELAJARAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
ABM/KBKK/NILAI
SET INDUKSI
(3 MINIT)
TAYANGAN GAMBAR DAN SOAL JAWAB
1.GURU MENAYANGKAN GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN 3 JENIS NAJIS.
2. GURU MENANYAKAN KEPADA MURID GAMBAR APAKAH INI?
1.MURID MELIHAT TAYANGAN GURU DENGAN BERHATI-HATI DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH.
2.MURID MENJAWAB SOALAN BERKAITAN GAMBAR TADI.
ABM:GAMBAR

NILAI:BERSUNGGUH-SUNGGUH
LANGKAH 1
(7 MINIT)
SUMBANG SARAN MAKSUD DAN JENIS-JENIS NAJIS.
1.GURU MENUNJUKKAN 3 JENIS GAMBAR BERKAITAN NAJIS.

2.GURU MENERANGKAN MAKSUD NAJIS DAN PERBEZAAN KETIGA-TIGA JENIS NAJIS.
1.MURID MENGAMATI SATU PERSATU GAMBAR YANG DITUNJUKKAN GURU.

2.MURID MENDENGAR DENGAN TELITI PENERANGAN GURU TENTANG 3 JENIS NAJIS INI.
ABM:GAMBAR

NILAI:BERSUNGGUH-SUNGGUH
LANGKAH 2
(10 MINIT)
PENERANGAN CARA MENYUCIKAN NAJIS.
1.GURU MENERANGKAN CARA MENYUCIKAN KETIGA-TIGA NAJIS DENGAN BETUL.

2.GURU MEMINTA MURID MENDENGAR DAN MEMAHAMI DENGAN BETULCARA CARAMENYUCIKAN KETIGA-TIGA NAJIS TERSEBUT.
1.MURID MENDENGAR DENGAN TELITI CARA MENYUCIKAN 3 JENIS NAJIS DENGAN BETUL.

2.MURID MENERANGKAN SEMULA CARA-CARA UNTUK MENYUCIKAN NAJIS DENGAN BETUL.
ABM:GAMBAR

NILAI:CERMAT DAN BERSIH.
LANGKAH 3
(5 MINIT)
PERMAINAN UJIMINDA
1.GURU MEMINTA MURID MENYEBUT SEMULA 3 JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA.

2.GURU MEMINTA MURID BERSEDIA UNTUK DIUJI SECARA INDIVIDU.

3.GURU MEMINTA MURID SECARA INDIVIDU BERDIRI APABILA SOALAN DITANYA OLEH GURU.
1.MURID MENYEBUT SEMULA 3 JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKANNYA.2.MURID BERSEDIA PERMAINAN UJI MINDA.


3.MURID MENJAWAB SOALAN SECARA INDIVIDU BERGILIR-GILIR.
ABM:GAMBAR

NILAI:BERHATI-HATI MENJAWAB SOALAN.
LANGKAH 4
(3 MINIT)
ANALISA BAHAN AIR BERWARNA
1.GURU MENANYAKAN KEPADA MURID KENAPA AIR YANG MEMPUNYAI BAHAN BERWARNA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENYUCIKAN NAJIS.

2.GURU MENERANGKAN KEPADA MURID KESAN JIKA AIR YANG BERWARNA DIGUNAKAN KEPADA MURID.
1.MURID MENJAWAB SOALAN GURU BERHATI-HATI.


2.MURID MENDENGAR SARANAN GURU KENAPA AIR BERWARNA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENYUCIKAN NAJIS.

3.MURID MEMAHAMI APA YANG DISARANKAN OLEH GURU.

PENUTUP
(2 MINIT)
RUMUSAN
1.GURU MEMINTA MURID MENGULANG JENIS-JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKAN NAJIS DENGAN BETUL.

2GURU BERPESAN AGAR MURID MENJAGA KEBERSIHAN DIRI SETIAP MASA.
1.MURID MENGULANG SEMULA JENIS-JENIS NAJIS DAN CARA MENYUCIKAN NAJIS DENGAN BETUL.


2.MURID BERJANJI AKAN MENJAGA KEBERSIHAN DIRI DENGAN BETUL.
SUMBANG SARAN
NILAI:JAGA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN DIRI/BERSYUKUR.