BANK SOALAN


  Jawab soalan di bawah dengan betul.

1.      Apakah  maksud najis?
       ________________________________________________________________________


2.      Najis terbahagi kepada tiga jenis najis. Nyatakan ketiga-tiga jenis najis tersebut.
            a)_____________________________________________
            b)_____________________________________________
            c)_____________________________________________

3.      Apakah maksud najis Mughallazah?
            __________________________________________________________________________

4.      Bagaimanakah cara menyucikan najis Mughallazah?
            __________________________________________________________________________
            __________________________________________________________________________
            __________________________________________________________________________

5.      Berikan 5 contoh najis Mutawassitah.
            a)______________________________________
            b)______________________________________
            c)______________________________________
            d)______________________________________
            e)______________________________________

6.     Adik Ali yang berumur 2 tahun telah membuang air kecil di atas lantai. Air kencing itu dinamakan sebagai najis apa?
        Kemudian terangkan cara menyucikan najis tersebut.  
            __________________________________________________________________________
            __________________________________________________________________________

7.      Apakah hukum jika pakaian kita terkena najis Mughallazah?
        _______________________________________

8.      Bangkai lembu adalah terdiri daripada najis apa?
        _______________________________________